G2J CONSULTING

g2j-logo

Hotel Hyatt Place

Jedyny hotel amerykańskiej sieci Hyatt Place w Polsce.

ROK 2021-obecnie

POW 12.000m²

INWESTOR 3M Hotels Group

W sąsiedztwie krakowskich Błoń, znajduje się jedyny w Polsce hotel amerykańskiej sieci Hyatt.

Obiekt składa się z ośmiu kondygnacji (siedmiu nadziemnych i jednej podziemnej) na których zlokalizowano 216 pokoi, przestronne lobby, restaurację, salę konferencyjną, mediatekę oraz patio.

01  

Zakres usług

Przy realizacji tego zadania zaangażowano dwunastoosobowy zespół naszych inżynierów, których zadaniem jest: zarządzanie projektem, kontrola kosztów, wielobranżowy nadzór inwestorski oraz organizacja przetargów, w ramach których wyłonieni zostali wykonawcy poszczególnych pakietów robót.

02  

Wyzwania

  • Zarządzanie projektem w sposób minimalizujący ryzyko kosztowe, terminowe i jakościowe.
  • Organizacja przetargów na wybór trzydziestu firm wykonawczych.
  • Wysoki poziom wód gruntowych (poziom zwierciadła wody ok. 1,2 m poniżej terenu), który powodował konieczność odpowiedniego zabezpieczenia wykopu.
  • Współpraca z Inwestorem oraz projektantami w celu uzyskania rozwiązań projektowych, dzięki czemu możliwe było uzyskanie potencjalnie najwyższego standardu obiektu w zakładanym budżecie kosztowym.

03  

Osiągnięcia