G2J CONSULTING

g2j-logo

Kontrola kosztów

Zapewniamy nieodzowne wsparcie w zakresie przygotowania budżetu, do którego możemy przystąpić na każdym etapie inwestycji. Tworząc wyceny robót w oparciu o różne stadia dokumentacji projektowej, umożliwiamy pełną kontrolę kosztową inwestycji już od momentu powstania koncepcji architektonicznej.
Na etapie przetargów na generalnego wykonawcę lub wykonawców robót, wspieramy Inwestora opracowując dokumenty, które pozwalają na skrócenie czasu trwania postępowania przetargowego, jak również uzyskanie łatwo porównywalnych ofert. Doradzamy w kwestiach technicznych przy opracowywaniu warunków kontraktowych, ograniczając tym samym ryzyko kosztowe inwestycji. Uczestniczymy w negocjacjach przetargowych, aż do momentu podpisania korzystnej umowy z Kontrahentem. Zapewniamy również kontrolę kosztów w trakcie realizacji przedsięwzięcia, wskazując Inwestorowi potencjalne korzyści i ryzyka finansowe. Analizujemy propozycje kosztowe dotyczące zmian w projekcie, weryfikujemy ich zasadność oraz wysokość ewentualnych roszczeń, a także analizujemy i potwierdzamy wysokość miesięcznych płatności za wykonane roboty.

Kluczowe czynniki sukcesu:

  • Zrozumienie oczekiwań Klienta i ustalenie celów i priorytetów przedsięwzięcia
  • Wiarygodne szacowanie kosztów realizacji w trakcie powstawania dokumentacji projektowej
  • Prawidłowe opracowanie dokumentów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia procedury przetargowej
  • Stałe monitorowanie wykorzystania założonego budżetu
  • Przewidywanie zagrożeń kosztowych i przeciwdziałanie im
  • Metodyczna analiza proponowanych zmian i ich wpływu na koszty inwestycji
o2

Grzegorz Prusiewicz

Członek Zarządu
g.prusiewicz@g2j.pl