G2J CONSULTING

g2j-logo

Modernizacja Uzdrowiska "Ustroń"

21.11.2022 r. 

Przedsięwzięcie w Ustroniu obejmuje koncepcję rozbudowy legendarnego kompleksu, ale także modernizację użytkowanych budynków, które tworzą ten zespół zabudowań od wczesnych lat 60. XX wieku. Naszym zadaniem jest wsparcie Inwestora – Grupy American Heart of Poland, poprzez kompleksowy nadzór nad powstawaniem dokumentacji projektowej, a następnie realizacją robót budowlanych w poszczególnych obiektach.

Wyzwania projektowe

Proces modernizacji Uzdrowiska „Ustroń” to  bardzo złożone przedsięwzięcie, które niesie ze sobą wiele wyzwań. Jednym z nich jest prowadzenie działań na obiektach, bez wyłączenia ich z użytkowania. Roboty muszą więc być prowadzone z wyjątkową starannością, w sposób, który nie ingeruje w komfort pacjentów i personelu. Kolejnym zagadnieniem jest konieczność dostosowania budynków do obowiązujących wymogów funkcjonalnych i prawnych, przy zachowaniu ich ponadczasowego, oryginalnego wyglądu. Nie bez znaczenia jest fakt, że kompleks jest zlokalizowany w strefie “A” ochrony uzdrowiskowej w Ustroniu, ustalonej w celu zabezpieczenia warunków naturalnych, niezbędnych do prowadzenia i rozwijania lecznictwa uzdrowiskowego. Dla nas oznacza to szczególną uwagę przy realizacji prowadzonych prac w sposób, który zminimalizuje ich wpływ na przyrodę oraz komfort pensjonariuszy.

Etapy prac na projektach

Jednym z modernizowanych budynków jest kultowa Równica – Sanatorium i Szpital Uzdrowiskowy, w której przewidziany jest remont elewacji, balkonów i tarasu widokowego. Jesteśmy już po rozstrzygnięciu przetargu na wybór wykonawcy robót, a rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na wiosnę 2023 roku. Równolegle koordynujemy działania związane z termomodernizacją budynku i modernizacją bazy zabiegowej w Uzdrowiskowym Instytucie Zdrowia (UIZ). To kluczowy obiekt na mapie kompleksu, w którym wykonuje się około 6 tys. zabiegów dziennie. Bieżący etap naszych prac obejmuje przygotowanie i koordynację przetargu na Głównego Projektanta do zadania modernizacji bazy zabiegowej oraz nadzór nad postępowaniami administracyjnymi. Modernizacji zostaną także poddane pozostałe budynku sanatoryjne: „Kos”, „Narcyz” i „Rosomak”, wybudowane w kształcie charakterystycznych „piramid”. Aktualnie jesteśmy w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. 


Więcej aktualności