G2J CONSULTING

g2j-logo

Modernizacja Szpitala im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim

27.10.2022 r.

Rozpoczęły się prace projektowe w zakresie modernizacji, przebudowy i rozbudowy Szpitala im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim, który jest zarządzany przez Grupę American Heart of Poland. Ze względu na to, że kompleks powstał pod koniec XIX wieku, potrzebne jest szczegółowe zinwentaryzowanie istniejącego obiektu. Dzięki temu możliwe będzie przygotowanie projektu modernizacji, w celu dostosowania szpitala do dzisiejszych standardów i zapewnienia odpowiedniego komfortu dla pacjentów oraz personelu medycznego. Prace projektowe potrwają przez kilka najbliższych miesięcy, a sama przebudowa realizowana będzie z poszanowaniem codziennego funkcjonowania Szpitala.  

Szpital im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim w ramach swojej działalności umożliwia lekarzom niesienie pomocy mieszkańcom regionu, turystom oraz żołnierzom, którzy przebywają na terenie pobliskiego poligonu. 

Do obowiązków naszych inżynierów należą, między innymi: 
– analiza możliwości i zagrożeń projektowych, 
– organizacja procedur przetargowych,  
– koordynacja prac wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego,  
– zapewnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego, kontrola i optymalizacja kosztów. 

Będziemy informować o postępie prac.  

 

Więcej aktualności