G2J CONSULTING

g2j-logo

Nadzór Inwestorski

Zapewniamy usługę wielobranżowego nadzoru technicznego świadczoną przez wysoko wykwalifikowany zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego.
Nasi specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru, a ich rozległa wiedza i umiejętności pozwalają na skuteczne monitorowanie postępów w realizacji przedsięwzięcia oraz jakości robót budowlanych, pozostając przy tym w pełnej zgodzie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.

Kluczowe czynniki sukcesu:

● Monitorowanie postępów w realizacji przedsięwzięcia,

● Kontrola jakości prac,

● Zapewnienie zgodności prac z umową, projektem i przepisami prawa,

● Identyfikacja i mitygacja ryzyk,

● Aktywny udział w procesie nadzoru budowy.

o2

Grzegorz Prusiewicz

Członek Zarządu
g.prusiewicz@g2j.pl