G2J CONSULTING

g2j-logo

Wyzwania jakie stoją przed inwestorem w trakcie planowania i realizacji inwestycji budowlanej

29.11.2023

Naszym nadrzędnym celem jest wspieranie inwestorów oraz rozwiązywanie ich problemów. Punktem wyjścia jest zdefiniowanie tych standardowych, najczęstszych wyzwań przy planowaniu, projektowaniu i realizacji projektów budowlanych.

Wyzwania niosą za sobą wiele ryzyk i niespodzianek. Często mają charakter uniwersalny, niezależnie od sektora budownictwa czy doświadczenia inwestora. Ważne, że mają realny wpływ zarówno na sukces projektu (termin jego ukończenia, jakość wzniesionego obiektu), jak i na końcowy koszt jego realizacji.

Jesteśmy po to, aby uświadamiać i wspierać inwestorów w tej materii.

Oto 7 najczęstszych wyzwań, z jakimi musi zmierzyć się inwestor w trakcie planowania i realizacji inwestycji budowlanej:

1. Precyzyjne określenie celów projektu, z uwzględnieniem potencjalnej rozbudowy.

2. Wybór optymalnej lokalizacji w oparciu o cele, przeznaczenie obiektu i wyniki badania Due Diligence.

3. Precyzyjne określenie ról, kompetencji i odpowiedzialności poszczególnych interesariuszy projektu.

4. Zaplanowanie procesu projektowego, w tym uzyskiwania decyzji administracyjnych.

5. Właściwe zarządzanie zmianą oraz ciągła identyfikacja ryzyka poprzez cały cykl życia inwestycji.

6. Efektowne zarządzanie informacją w zespole i wdrożenie sprawnego systemu raportowania.

7. Metodyczna administracja kontraktem, dzięki dobrze skonstruowanym umowom pomiędzy inwestorem a kontrahentami.

Po ostatnim webinarium, przeprowadzonym wraz z Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. dostaliśmy wiele wiadomości o zainteresowaniu tym tematem oraz próśb o organizację kolejnych tego typu szkoleń. W związku z tym otwieramy cykl Wyzwania Inwestora – Rozwiazania G2J, w którym będziemy systematycznie omawiać najczęstsze trudności, zidentyfikowane na bazie wieloletniego doświadczenia w pracy nad różnymi typami projektów. Postaramy się przybliżyć Wam działania pozwalające ograniczać ryzyko, reagować na to, które się ziściło i, przede wszystkim, poprawiające bezpieczeństwo projektu i inwestora.

Więcej aktualności