G2J CONSULTING

g2j-logo

NOHO Logistic Park

Kompleks magazynowo-produkcyjny z przestrzenią biurową.

ROK 2021 – w trakcie

POW. 28.500m²

INWESTOR NOHO LOGISTIC

Zlokalizowany na krakowskich Rybitwach nowoczesny kompleks magazynowo-produkcyjny „Noho Logistic Park” obejmuje 4 hale o łącznej powierzchni 25.000m2 oraz 3.500 m2 powierzchni biurowych.

01  

Zakres usług

Nasz zespół, poprzez świadczenie kompleksowych usługę zarządzania projektem, kontroli kosztów oraz wielobranżowego nadzoru inwestorskiego, jest od początku zaangażowany w tę inwestycję.

02  

Wyzwania

Zarządzanie projektem w efektywny sposób, mimo okresu pandemii, a przez to restrykcji, jakie zostały przez nią wywołane.

03  

Osiągnięcia

– Optymalizacja kosztowa rozwiązań projektowych przy jednoczesnym utrzymaniu założonego standardu powierzchni.

– Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu przyszłych użytkowników budynku poprzez ciągłą kontrolę jakości realizowanych robót.

– Skuteczna koordynacja dostosowania obiektu do określonych w trakcie realizacji wymagań najemców.