G2J CONSULTING

g2j-logo

Zakończenie prac nad kompleksowym remontem i modernizacją Oddziału Kardiologii w Mielcu

02.01.2023 r. 

Końcówka roku to zawsze czas intensywnej pracy. Tak było między innymi w Mielcu, gdzie po 102 dniach dobiegł końca kompleksowy remont i modernizacja Oddziału Kardiologii zarządzanego przez American Heart of Poland. Tym samym, z końcem 2022 roku, zgodnie z założonym harmonogramem prac, oddano do dyspozycji pacjentów nowoczesną klinikę. Warto dodać, że w ramach placówki działać będzie pracownia hemodynamiki oraz Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, a wszystkie sale chorych posiadają własne łazienki.

Naszą rolą było zarządzanie projektem, kontrola kosztów oraz świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego. „Projekt w Mielcu wymagał doboru odpowiedniej strategii, której priorytetem był termin zakończenia remontu. Przyjęty harmonogram nie pozostawiał dużego marginesu na ewentualne opóźnienia, zarówno w fazie przygotowania inwestycji, projektowania, jak i jego realizacji” – mówi Szczepan Kruk, zarządzający tym projektem. Generalnym wykonawcą tej inwestycji została firma Janowiec Group.

„Reorganizacja spowoduje, że cała opieka nad pacjentami z chorobami układu krążenia odbywać się będzie na jednej kondygnacji, co znacznie poprawi komfort pobytu pacjentów” – mówił Paweł Kaźmierczak, członek zarządu i Dyrektor Medyczny Grupy American Heart of Poland.

Szpital w Mielcu jest jedną z wielu placówek, której przebudową zarządzamy w ramach programu kompleksowej modernizacji powierzchni medycznych w całej Polsce na zlecenie Grupy American Heart of Poland. Bardzo dziękujemy Inwestorowi za zaufanie i jesteśmy przekonani o kolejnych wspólnych sukcesach w 2023!

 

Więcej aktualności