G2J CONSULTING

g2j-logo

Bardzo się cieszymy, że możemy być dla Inwestora wsparciem przy realizacji projektu w Wieluniu!

28.03.2023 r. 


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu to kolejna placówka, której przebudową zarządzamy w ramach programu modernizacji powierzchni medycznych Grupy American Heart of Poland.

Właśnie tam otwarty został nowy Oddział Kardiologii Inwazyjnej wraz z Pracownią Angiografii. Warto dodać, że przedsięwzięcie obejmuje także remont Izby Przyjęć, Pododdziału Intensywnej Opieki Kardiologicznej, Pracowni Hemodynamiki i Elektrofizjologii oraz Poradni Kardiologicznej. Naszą rolą jest świadczenie usług zarządzania projektem, kontroli kosztów i nadzoru inwestorskiego przy całym przedsięwzięciu. 


Inicjatywa Grupy American Heart of Poland ma na celu docieranie do pacjentów w całej Polsce, także poza ośrodkami wielkomiejskimi, z wysokospecjalistyczną ofertą usług medycznych świadczonych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Cieszymy się, że możemy wspomóc Inwestora w realizacji tej misji.

Więcej aktualności