G2J CONSULTING

g2j-logo

Raport Due Diligence - co zawiera i przed czym chroni?

08.10.2023

Często zgłaszają się do nas inwestorzy, którzy planują zakup działki pod cele inwestycyjne. Na ich zlecenie analizujemy teren w celu zbadania, ocenieniu i wycenie potencjalnych ryzyk technicznych. Jakich obszarów dotyka Technical Due Diligence?

– badanie gruntu pod kątem jego stabilności i nośności – inżynierowie oceniają, czy ziemia wytrzyma budowę oraz obciążenie budynków,

– sprawdzenie, czy działka nie jest skażona substancjami chemicznymi lub innymi zanieczyszczeniami,

– w przypadku skażenia gleby – zaplanowanie i ocenienie kosztów remediacji,

– ocena ryzyka powodziowego dla danej lokalizacji,

– analiza kosztowa planowanej inwestycji, uwzględniająca specyficzne warunki danej nieruchomości

Zdarza się, że raport techniczny wykaże kolizję między stanem faktycznym działki a oczekiwaniami inwestora. Wówczas, rolą projektanta jest zaprojektowanie dodatkowych rozwiązań, a naszą  weryfikacja możliwości ich wprowadzenia oraz ocena kosztu tych zmian. Szacujemy także ponadstandardowe koszty budowy wynikające ze specyfiki nieruchomości (na przykład położenie na terenie szkód górniczych lub zalewowym, obecność napowietrznej sieci energetycznej, którą trzeba przełożyć itd.)

Więcej aktualności