g2j-logo

19.09.2022 r.

Rozszerzenie współpracy z Grupą American Heart of Poland

Z radością i dumą informujemy, że nasza współpraca z Grupą American Heart of Poland S.A. rozszerzyła się o kolejne dwa przedsięwzięcia, w ramach których świadczymy kompleksowe usługi zarządzania programem oraz projektami, a także zapewniamy nadzór inwestorski i kontrolujemy koszty.

Oba zadania, zarówno w Mielcu, jak i w Pile, polegają na przebudowie i modernizacji oddziałów kardiologii Polsko-Amerykańskich Klinik Serca wraz z utworzeniem pododdziałów intensywnego nadzoru kardiologicznego i pracowni hemodynamiki.

 

American Heart of Poland, kolejny raz dziękujemy za zaufanie i cieszymy się, że możemy być dla Was wsparciem przy kolejnych inwestycjach.