G2J CONSULTING

g2j-logo

Usługi doradcze dla branży budowlanej w 2022 – zmiany i prognozy okiem Jędrzeja Oberkiewicza, współzałożyciela G2J Consulting

(WYWIAD. Portal Nieruchomości)

09.01.2023 r. 

Redakcja: Jest Pan współzałożycielem krakowskiej firmy G2J Consulting, która wspiera inwestorów na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Jak Pana zadaniem zmieniła się branża budowlana w mijającym roku i jakie wydarzenia miały wpływ na kształtowanie się nowych trendów?

Jędrzej Oberkiewicz: To pytanie jest bardzo szerokie. Może dotykać wielu segmentów branży, przez co pewnie inaczej odpowie na nie architekt, inaczej przedstawiciel generalnego wykonawcy, a jeszcze inaczej inwestor. Z naszej perspektywy jako konsultanta i zarządzającego projektami, na pewno takim wydarzeniem był wybuch wojny na Ukrainie i następujące, wskutek tego, konsekwencje, takie jak chwilowy niedobór pracowników na budowach czy skoki cen materiałów budowlanych, a także energii. Wzrosty cen materiałów spowodowały oczywiście konieczność, momentami daleko idących, optymalizacji kosztów budowy. W przypadku wzrostu kosztów energii trend wydaje się być zdecydowanie dalej idący, wręcz systemowy – w związku z podwyżkami, a przede wszystkim niepewnością poziomu cen w następnych latach, bardzo wielu inwestorów poważnie zainteresowało się rozwiązaniami ograniczającymi lub optymalizującymi zużycie energii, a także tymi pozwalającymi na jej produkcję. Jestem przekonany, że ten trend będzie w przyszłości postępował.

Redakcja: Czy na podstawie rozmów z Inwestorami dostrzega Pan zmieniającą się świadomość na temat roli konsultanta w procesie inwestycyjnym?

Jędrzej Oberkiewicz: Inwestorzy działający na polskim rynku zdecydowanie są coraz bardziej świadomi roli konsultanta. Organizacje, które chcą się rozwijać w niewątpliwie wymagających czasach wiedzą, że posiadanie wszystkich kompetencji w ramach własnej struktury jest nieefektywne i nieopłacalne. Oczywiście dla firm, których podstawową działalnością jest wznoszenie budynków, zarządzanie procesem budowlanym stanowi kompetencję kluczową, którą warto mieć we własnych zasobach. Jednakże przedsiębiorcy, którzy decydują się na realizację zamierzenia budowlanego na własne potrzeby (jak zakłady produkcyjne, jednostki ochrony zdrowia czy po prostu podmioty zainteresowane wybudowaniem swojej siedziby) coraz częściej decydują się na pozyskanie tych kompetencji z zewnątrz, dzięki czemu zyskują profesjonalną kadrę techniczną, która jest im niezbędna do zrealizowania przedsięwzięcia, a której nie muszą osadzać w ramach własnej struktury. Nie da się jednak ukryć, że wśród części inwestorów wciąż panuje przekonanie, że zaangażowanie konsultanta to zbędny koszt – niestety często, już po zakończeniu budowy okazuje się, że budżet przeznaczony na firmę doradczą zwróciłby się kilkukrotnie.

Redakcja: Za nami rok 2021. Jak zmieniła się Pańska firma w mijającym roku?

Jędrzej Oberkiewicz: G2J Consulting, dzięki ogromnemu zaangażowaniu całej załogi nieustannie się rozwija i naturalnie ewoluuje na skutek wymagań rynku i swoich klientów. Każdy projekt, w którym bierzemy udział jest dla nas bezcenną lekcją, z której staramy się wynieść jak najwięcej i przełożyć zdobytą wiedzę na jeszcze lepszą jakość świadczonych usług. Oczywiście, nie moglibyśmy istnieć, gdyby nie zaufanie, którym obdarzyli nas nasi kontrahenci i partnerzy. W tym miejscu chciałbym gorąco podziękować Grupie American Heart of Poland, dla której mamy przyjemność zarządzać dwoma programami inwestycyjnymi: modernizacji, przebudowy i rozbudowy kultowego Uzdrowiska „Ustroń”, oraz modernizacji rozlokowanej na terenie całego kraju bazy leczniczo-zabiegowej AHoP. Pierwszy z programów, z racji swojej ikoniczności i historii, wiąże się z wieloma unikalnymi wyzwaniami. Drugi jest niezmiernie ważny z perspektywy ochrony zdrowia i życia pacjentów kardiologicznych, w związku z czym, w sposób naturalny, wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, ale też nie mniejszą satysfakcją z udziału w tym przedsięwzięciu. Warto również wspomnieć o bardzo ważnych dla nas projektach, które zostały w minionym roku ukończone, mianowicie o: nowej siedzibie i fabryce firmy Smay, wiodącego producenta systemów i urządzeń wentylacyjnych, w podkrakowskim Podłężu, hotelu Hyatt Place, będącym jedynym obiektem w Polsce pod marką tej amerykańskiej sieci oraz kompleksie magazynowym NOHO Logistic. Naturalnie, nie bylibyśmy w stanie efektywnie uczestniczyć w tych zadaniach, gdyby nie nasz pełen profesjonalizmu i zaangażowania zespół, na ręce którego chciałbym złożyć ogromne podziękowania i wyrazy uznania, a który w minionym roku powiększył się zarówno o kilka wyjątkowo doświadczonych osób, których wiedzy i umiejętności nie da się przecenić, jak również o młodych, zdeterminowanych ludzi, którzy nie mniej walnie przyczyniają się do rozwoju całej organizacji.

Redakcja: Na jakich działaniach firma G2J Consulting będzie się koncentrować w najbliższym roku? Jakie są plany, cele na 2023?

Jędrzej Oberkiewicz: Odpowiadając jednym zdaniem – plany są ambitne, a cele śmiałe! Wchodząc trochę głębiej w szczegóły, na pewno będziemy skupiać się na kilku osiach priorytetowych – rozwoju naszej kadry, szerzeniu wspomnianej wcześniej świadomości roli konsultanta w procesie inwestycyjnym i dotarciu z naszą ofertą do kolejnych inwestorów. To może zabrzmieć prozaicznie, ale naszym celem naprawdę jest świadczenie na rzecz naszych klientów usług najwyższej jakości. Doświadczenie podpowiada nam, że to najwłaściwsza droga do sukcesu – ta na skróty może byłaby prostsza, ale, prędzej czy później, doprowadziłaby nas na manowce.

wywiad pochodzi ze strony: Portal Nieruchomości https://portalnieruchomosci.com/uslugi-doradcze-dla-branzy-budowlanej-w-2022-roku/

Więcej aktualności