G2J CONSULTING

g2j-logo

Pre-construction — przygotowanie i planowanie realizacji

Na etapie pre-construction dokładnie analizujemy plany, założenia oraz cele Inwestora. Definiujemy projekt i identyfikujemy ryzyka, a także znajdujemy sposoby na ich wyeliminowanie lub ograniczenie ich wpływu na przedsięwzięcie.
Wspieramy Klientów w wyborze jednostki projektowej, a następnie stale monitorujemy postępy w opracowaniu dokumentacji, na bieżąco proponując potencjalne rozwiązania optymalizujące koszty realizacji. Bazując na naszej wieloletniej praktyce inżynieryjnej, wskazujemy właściwe rozwiązania terminowe, jakościowe i kosztowe. Opracowujemy zestawienia kosztów i wstępne harmonogramy inwestycji na każdym stadium dokumentacji. Czujnie i metodycznie monitorujemy proces, zapewniając Inwestorowi wiedzę niezbędną do podejmowania świadomych decyzji.

Kluczowe czynniki sukcesu:

  • Analiza celów, założeń i środowiska projektowego
  • Ciągły monitoring i nadzór nad opracowywaniem dokumentacji projektowej
  • Opracowywanie zestawień kosztów i wstępnych harmonogramów wraz z powstawaniem dokumentacji projektowej
  • Identyfikacja i mitygacja ryzyk
o3

Jędrzej Oberkiewicz

Członek Zarządu
j.oberkiewicz@g2j.pl