G2J CONSULTING

g2j-logo

Budynek produkcyjny Grupy 3Druk

Zakład produkcyjny z częścią socjalną

ROK 2021 – 2022

POW. 4.000m²

INWESTOR GRUPA 3DRUK

Inwestycja obejmowała wybudowanie zakładu produkcyjno-magazynowego zlokalizowanego w Balicach koło Krakowa. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej infrastruktury technicznej, możliwa jest tam produkcja oraz zdobienie tub polietylenowych.

Szczególnie wyróżnić należy zastosowanie instalacji proekologicznych, takich jak: fotowoltaika, czy też stacje ładowania samochodów elektrycznych, umiejscowione na firmowym parkingu. Pozwala to na zauważalne zmniejszenie śladu węglowego, jaki powstaje w tego typu zakładach.

 

01  

Zakres usług

Przy tej inwestycji wspieraliśmy Inwestora w zakresie zarządzania projektem, kontroli kosztów oraz nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach. Byliśmy również odpowiedzialni za organizację procedury przetargowej i wyłonienie generalnego wykonawcy robót.

02  

Wyzwania

  • Przygotowanie i dostosowanie obiektu do wymagań technologii produkcji przyjętej w trakcie prowadzenia prac

03  

Osiągnięcia

  • Utrzymanie założonego budżetu inwestycji pomimo istotnych wzrostów cen materiałów budowlanych w trakcie realizacji.
  • Utrzymanie terminów przyjętych w harmonogramie pomimo wprowadzanych zmian.