G2J CONSULTING

g2j-logo

Zarządzanie programem

Zapewniamy kompleksowy nadzór oraz koordynację różnych projektów w ramach jednego programu zleconego przez Inwestora.
W zależności od specyfiki i potrzeb każdego zakontraktowanego przedsięwzięcia, tworzymy dedykowane zespoły ekspertów różnych dziedzin, dzięki czemu Inwestor ma pewność, że zarządzanie wszystkimi projektami przebiega zgodnie z planem, aktualnie stosowanymi standardami i przepisami prawa. Całością koordynuje osoba wyznaczona do zarządzania programem, która czuwa nad jakością i prawidłowością prac każdego zespołu projektowego.

Kluczowe czynniki sukcesu:

  • Koordynacja prac wszystkich zespołów projektowych
  • Zarządzanie komunikacją pomiędzy uczestnikami poszczególnych projektów
  • Bieżący kontakt z Inwestorem
  • Rekomendowanie optymalnych rozwiązań jakościowych, kosztowych i terminowych
  • Monitorowanie jakości, budżetu i harmonogramu na wszystkich projektach
o1

Jarosław Jurkowski

Członek Zarządu
j.jurkowski@g2j.pl