G2J CONSULTING

g2j-logo

Zarządzanie projektem budowlanym

Z doświadczenia wiemy, że każdy projekt wymaga indywidualnego podejścia, ale też ustandaryzowanych i skutecznych mechanizmów. Dlatego nasze zespoły, pod kierownictwem doświadczonych Project Managerów, działają według precyzyjnych i sprawdzonych procedur, które każdorazowo dopasowujemy do oczekiwań klienta, a podział zadań i obszary kompetencji są ściśle określone.
Realizując zadania z zakresu Zarządzania Projektem nadzorujemy, koordynujemy i monitorujemy działania wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego. Mamy wieloletnie doświadczenie nie tylko w zakresie zarządzania projektami, ale również zarządzania kosztami i monitoringu bankowego, co pozwala nam spojrzeć na inwestycję w pełnym zakresie, dzięki czemu jesteśmy dla Inwestora silnym wsparciem.

Kluczowe czynniki sukcesu:

  • Precyzyjne określenie celów projektu
  • Ciągła, metodyczna ocena szans i zagrożeń projektowych
  • Efektywna koordynacja działań wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego
  • Prawidłowy przepływ informacji
  • Skuteczne zarządzanie zmianami w procesach (Change Management)
o1

Jarosław Jurkowski

Członek Zarządu
j.jurkowski@g2j.pl